สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

“ขนมชั้นเห็ดนางฟ้า” เป็นผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสวนเห็ดนางฟ้า ที่ขายดีมากภายในงานแสดงสินค้า OTOP ทั่วประเทศ

Share

กลุ่มสวนเห็ดนางฟ้า ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2546 ที่บ้านเลขที่ 146 หมู่ 9 ต.เมืองเดช อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี โดยมีนายนพพร จันทร์ปรีดา เป็นประธานกลุ่ม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อทำการเพาะเห็ดและนำออกจำหน่าย ต่อมาเห็ดในพื้นที่มีมากจนล้นตลาด เห็ดที่ผลิตได้มีจำนวนมาก ปัจจุบันกลุ่มได้พัฒนาแปรรูปเห็ดในรูปแบบอื่น ๆ หลากหลายวิธี เพื่อการเก็บรักษาและแก้ไขปัญหาเห็ดราคาตกต่ำ ซึ่งก็ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดมา ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเห็ดของกลุ่ม ได้แก่ เห็ดนางฟ้าปรุงรส, แหนบเห็ด, ข้าวเกรียบเห็ดนางฟ้า และขนมชั้นเห็ดนางฟ้า

ขนมชั้นเห็ดนางฟ้า จาก...สวนเห็ดนางฟ้า ขนมไทย “แม่สมจิตร” ได้ผลิตและจำหน่ายที่เมืองเดชอุดม มีมานานกว่า 60 ปี ผลิตขนมไทยนานาชนิดด้วยคุณภาพดี รสชาติเยี่ยม สะอาด ถูกหลักสุขอนามัย เป็นขนมไทยยอดนิยมของคนเดชอุดม

"ขนมชั้น" เป็นขนมที่ผสมผสานจากธัญพืชนานาชาติ เช่น ข้าวเจ้า ข้าวโพด มะพร้าว อ้อย ใบเตย ดอกอัญชัญ นำมาปรุงแต่งเป็นขนมที่มีเอกลักษณ์ มีลักษณะเป็นชั้นๆ

"เห็ดนางฟ้า" เป็นเห็ดที่มีคุณค่าสารอาหาร มีรสชาติอร่อย กลุ่มสวนเห็ดนางฟ้า ได้นำเห็ดนางฟ้าไปเพิ่มในสูตรขนมชั้น ได้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลเมืองเดช

 

“ขนมชั้นเห็ดนางฟ้า” เป็นผลิตภัณฑ์ที่ขายดี ในงานแสดงสินค้า OTOP ทั่วประเทศ ในอนาคตกลุ่มจะพัฒนาบรรจุภัณฑ์ “การบรรจุแบบปรับอากาศ” (MAP) เพื่อยืดอายุขนมชั้น เพื่อการส่งออกต่อไป

 


ที่มา : http://muangpha.blogspot.com/2010/06/blog-post.html