สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมกับ หมวดการทางหลวง บริษัทศรีสมหวัง พลังมวลชน และจิตอาสา ร่วมกันซ่อมแซมถนนหมายเลข 2192 เดชอุดม-นาห่อม บริเวณ หน้าแยกไปรษณีย์เดชอุดม

Share

      วันที่ 28 มีนาคม 2561 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสงิห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อปภร. ร่วมกับ หมวดการทางหลวง บริษัทศรีสมหวัง พลังมวลชน และจิตอาสา ร่วมกันซ่อมแซมถนนหมายเลข 2192 เดชอุดม-นาห่อม บริเวณ หน้าแยกไปรษณีย์เดชอุดม ภายใต้การควบคุมดูแลจากนายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม และ นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน