สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมต้อนรับ พลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องภัยพิบัติ (วาตภัย) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา

Share

       วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จิตอาสา และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมต้อนรับ พลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องภัยพิบัติ (วาตภัย) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา