สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน

Share

       เทศบาลเมืองเดชอุดม จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน เพื่อขอรับบริจาคน้ำดื่ม อาหารเพื่อผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนบริจาคได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม