สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ร่วมต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยพิบัติในเขตอำเภอเดชอุดม

Share

       วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมต้อนรับ นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยพิบัติในเขตอำเภอเดชอุดม