สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 เม.ย. 2561)

Share

        ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้จัดทำรายงาน สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2561 (ระหว่างวันที่ 1 - 31 เม.ย. 2561) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลมา เพื่อทราบโดยทั่วกัน

  

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<