สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
 • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมกับ หมวดการทางหลวง บริษัทศรีสมหวัง พลังมวลชน และจิตอาสา ร่วมกันซ่อมแซมถนนหมายเลข 2192 เดชอุดม-นาห่อม บริเวณ หน้าแยกไปรษณีย์เดชอุดม

      วันที่ 28 มีนาคม 2561 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสงิห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ลูกจ้าง อปภร. ร่วมกับ หมวดการทางหลวง บริษัทศรีสมหวัง พลังมวลชน และจิตอาสา ร่วมกันซ่อมแซมถนนหมายเลข 2192 เดชอุดม-นาห่อม บริเวณ หน้าแยกไปรษณีย์เดชอุดม ภายใต้การควบคุมดูแลจากนายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม และ นายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดเวตวันวิทยาราม

      วันที่ 28 มีนาคม 2561 เทศบาลเมืองเดชอุดม นำโดย นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ วัดเวตวันวิทยาราม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีไทย ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ให้คงอยู่คู่อิสาน

      วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และ นายยิ่งยศ ศรีจรูญ ผู้อำนวยการกองการศึกษา ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมงานพิธีเปิดโครงการสืบสานประเพณีไทย ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ให้คงอยู่คู่อิสาน ณ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้่าที่ประจำศูนย์ ประจำปี 2561

      วันที่ 27 มีนาคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้่าที่ประจำศูนย์ เทศบาลเมืองเดชอุดม ระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีสุระ เทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์การเกษตร เดชอุดม ครั้งที่ 34

       วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม ร่วมงานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สมาชิกสหกรณ์การเกษตร เดชอุดม ครั้งที่ 34 ณ ห้องประชุมสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์การเกษตร เดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ (เหตุวาตภัย)

       วันที่ 22 มีนาคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม ร่วมงานจัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมป์ แก่ประชาชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติ (เหตุวาตภัย) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเดช

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมมอบถุงยังชีพ แลซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม

       วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พร้อมทั้ง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน และลูกจ้าง และ ทหารจาก มทบ.22 ตชด 225 และจิตอาสา ร่วมมอบถุงยังชีพ แลซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) ในเขตเทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับ พลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องภัยพิบัติ (วาตภัย) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา

       วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย จิตอาสา และหน่วยงานอื่นๆ ร่วมต้อนรับ พลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 และคณะ เพื่อตรวจเยี่ยมและรับฟังรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องภัยพิบัติ (วาตภัย) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม ที่ผ่านมา

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมจัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน

       เทศบาลเมืองเดชอุดม จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน เพื่อขอรับบริจาคน้ำดื่ม อาหารเพื่อผู้ประสบภัยพายุฤดูร้อนบริจาคได้ที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยพิบัติในเขตอำเภอเดชอุดม

       วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายสุริยา จันทะสิงห์ ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมต้อนรับ นายเธียรชัย พุทธรังษี รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และคณะ ที่เดินทางมาตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยพิบัติในเขตอำเภอเดชอุดม

อ่านเพิ่มเติม...

เนื้อหาอื่นๆ...

 1. ร่วมเก็บกวาดกิ่งไม้ ข้าวของที่ล้มขวางถนน เหตุความเสียหายจากพายุฤดูร้อน
 2. ร่วมงานพิธีวันท้องถิ่นไทย 2561 เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของ ร.5
 3. ออกสำรวจพื้นที่ถนนสาธารณะตามคำร้องเรียนของประชาชน บริเวณบ้านดอนเสาโฮง
 4. ร่วมงานโครงการอบรมประวัติชาติไทยและพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย เพื่อจัดการศึกษา กศน.4G
 5. ร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน และชุมชน ร่วมโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ ศาลากลางบ้านชัยอุดม
 6. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน "อนุบาลเกมส์" ครั้งที่ 11 ประจำปี 2561
 7. ร่วมโครงการไทยนิยม ยั่งยืน และชุมชน ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
 8. ร่วมงานพิธีเปิดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 สมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ลูกค้า ธ.ก.ส. อำเภอเดชอุดม บุณฑริก นาจะหลวยและน้ำยืน
 9. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเดชอุดม ได้มอบเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน (เหตุวาตภัย)
 10. ขอเชิญประชาชนทุกท่าน ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
Page 1 of 57