สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

Share
กองการศึกษา
     
 
 
 
นายยิ่งยศ ศรีจรูญ
 
 
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 

 

พนักงานเทศบาล
     
 
 
 
นางอรทัย พันธุมาศ
 
 
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและโครงการ
 
     
   
จ่าสิบเอกวัฒนา ยศไกร
 -ว่าง- -ว่าง-
เจ้าพนักงานธุรการ
 นักวิชาการศึกษา  เจ้าหน้าที่สันทนาการ
     
   
-ว่าง-    
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี