สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รับสมัครบุคคลสำหรับสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา

Share

      ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะ รับสมัครบุคคลสำหรับสรรหาและเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 4 ตำแหน่ง 7 อัตรา...

 

  • 1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (สำนักปลัด) จำนวน 1 อัตรา
  • 2. ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 2 อัตรา
  • 3. ตำแหน่ง คนงานประจำรถขยะ (กองสาธารณสุขฯ) จำนวน 3 อัตรา
  • 4. ตำแหน่ง ภารโรง (กองการศึกาา) จำนวน 1 อัตรา

      ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคร พร้อมหลักฐาน ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 10-23 พ.ค. 2561 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ (ชั้น 2) สำนักปลัดเทศบาล เมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

 

      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 045-361302 ในวันและเวลาราชการ

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<