สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครู คศ. 1

Share

      ด้วย เทศบาลเมืองเดชอุดม มีความประสงค์จะ รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นพนักงานเทศบาล ตำแหน่ง ครู คศ. 1 (สังกัดศูนย์พัมนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองเดชอุดม) จำนวน 1 อัตรา

 

        บุคคลผู้สนใจ สามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เมืองเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 045-361302 ในวันและเวลาราชการ 

 

>>>ดาวน์โหลดรายละเอียด<<<