สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ขึ้นบน

แบบฟอร์มการขออนุญาต

แบบฟอร์ม หนังสือมอบอำนาจเบี้ยยังชีพ

แบบฟอร์ม ขอขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ

แบบฟอร์ม ขอขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุ

 
 
Powered by Phoca Download