สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี

ศิลปวัฒธรรมท้องถิ่นประยุกต์อย่างสร้างสรรรค์ "เทียนพรรษาหอมวัดเมืองเดช เทียนพรรษาหอมใหญ่ที่สุดในโลก"

     ความประทับใจ คืนวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผู้เขียนไดเที่ยวชมต้นเทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งแต่ละคุ้มวัดได้จัดทำสวยงามวิจิตรอลังการ ชื่นชมในความสามารถของคณะผู้จัดทำและความร่วมมือของชาวชุมชนแต่ละคุ้มวัดที่ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมที่งดงามสู่สายตาชาวไทยและชาวต่างชาติ

อ่านเพิ่มเติม...

ประวัติความเป็นมาของเมืองเดชอุดม จากพงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน หม่อมอมรวงษ์วิจิตร (ม.ร.ว.ปฐม คเนจร)

     พงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสาน ที่ หม่อมอมรวงษ์วิจิตร (ม.ร.ว.ปฐม คเนจร) เรียบเรียงปรากฏที่เกี่ยวข้องกับเมืองเดชอุดม ดังนี้

อ่านเพิ่มเติม...