สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

สารจากนายกเทศมนตรี

Share

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๖ ครับ พ่อแม่พี่น้องชาวเทศบาลเมืองเดชอุดมทุกท่าน

ในโอกาสที่กระผมและทีมงานได้เข้ามาบริหารเทศบาลเมืองเดชอุดมครั้งนี้ ก็เป็นช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งในธรรมเนียมของเทศกาลนี้ ผู้คนก็ส่งความปรารถนาดีอวยพรให้แก่กัน มีการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยหัวใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุข ความสนุกสนานรื่นเริงกันทุกคน ทุกครอบครัวทุกชุมชน กระผมจึงใคร่ขอส่งความปรารถนาดีส่งความจริงใจ ส่งความสุขในปี ๒๕๕๖ ให้กับพี่น้องชาวเทศบาลเมืองเดชอุดมนะครับ

“ในวาระล่วงลุศักราช ขออำนาจคุณพระบันดานให้ ได้รับสิ่งที่หวังสมดังใจ อีกพลานามัยสมบูรณ์เทอญ”

สำหรับนโยบาลในการทำงานของกระผมนะครับ กระผมได้แถลงนโยบายต่อสภาไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ซึ่งนะโยบายได้ครอบคลุมถึงการพัฒนาทุกด้าน โดยยึดหลักให้พี่น้องประชาชนบ้านเราได้อยู่ดีกินดี มีความสุขความสงบทุกชุมชน กระผมพร้อมที่จะทำงานและสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอย่างเต็มความสามารถ และมุ่งมั่นตั้งใจจริงเพื่อประโยชน์สุขของชาวเดชอุดมมาทุกชมชน ด้วยความปรารถนาดี จากใจจริง

 

สมหมาย แสงสว่าง

นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม

๘ ม.ค. ๒๕๕๖