สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แผนที่

Share

แผนที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองเดชอุดม

เทศบาลเมืองเดชอุดม มีพื้นที่รับผิดชอบรวมทั้งสิ้น  8.10  ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ชุมชน จำนวน 31 ชุมชน