สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของเทศบาลเมืองเดชอุดม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 41.7%
ปานกลาง - 19.4%
น้อย - 38.9%

Total votes: 36
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประวัติความเป็นมา

Share

 

ประวัติความเป็นมาของ "เทศบาลเมืองเดชอุดม"

 

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภท "เทศบาลเมือง" 1 ใน 4 แห่ง ของจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งประกอบด้วย

 

     สำนักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม ตั้งอยู่ที่ ถนนสถลมาร์ค (เดชอุดม-วารินชำราบ) ตำบลเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลเมือง ในปี พ.ศ. 2550 มีประชากรในพื้นที่ประมาณ 14,419 คน

 

    ชุมชนเมืองเดชอุดม แต่เดิมเป็น สุขาภิบาลเมืองเดช" ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2499 ต่อมาได้เปลี่ยนแปลงเป็น "เทศบาลตำบลเมืองเดช"ตามผลกฎหมายพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจาก สุขาภิบาล เป็น เทศบาล เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542

 

    หลังจากนั้น ได้รับการยกฐานะอีกครั้งหนึ่งเป็น "เทศบาลเมืองเมืองเดช" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2550 และได้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น "เทศบาลเมืองเดชอุดม" ตั้งแต่วันที 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 จนปัจจุบัน